Colofon


FP Ruys

Koraalrood 37, 2718 SB Zoetermeer

Telefoon088 78 97 111
E-Mailsales@fp-ruys.nl
Handelsregister 27009317
O.B. nr.NL 0023090.991.801

Het product wordt vervaardigd door:

FP Mentana-Claimsoft GmbH
Een onderneming van de FP-Groep


Bad Salzdetfurth/Niedersachsen

Griesbergstr. 8

31162 Bad Salzdetfurth

Duitsland

Telefoon: +49 5063 - 277 44 0

Telefax: +49 5063 - 277 44 50


Berlijn/Fürstenwalde

Trebuser Str. 47, Haus 1

15517 Fürstenwalde

Duitsland


E-mail: info@mentana.de

www.mentana-claimsoft.de


Gedelegeerd Bestuurders: Stephan Vanberg, Patricius de Gruyter

Geregistreerde rechtbank: Frankfurt

Registratienummer: HRB 13886

ID-nummer van de belasting over de toegevoegde waarde: DE 224 542 346

Inhoudelijk verantwoordelijk: Patricius de Gruyter


Product gerelateerde wettelijke informatie:

De door Mentana-Claimsoft GmbH aangeboden diensten (tussenportalen en handtekeningproducten) zijn, voor zover uitdrukkelijk vermeld, geschikt voor het aanmaken en verwerken van gekwalificeerde handtekeningen in de zin van Art. 3 Nr. 12 Verordening (EU) nr. 910/2014 (eIDAS-verordening).

Deze handtekeningen worden aangemaakt met behulp van een beveiligd programma voor het aanmaken van handtekeningen en een beveiligde handtekeningen applicatie.


De volgende producten worden gebruikt:

- AutoSigner

- OfficeSigner


Toezichthoudende instantie volgens sectie 2 VDG

De taken van het controleorgaan voor gekwalificeerde handtekeningen en ondersteunende producten overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 910/2014 (eIDAS-verordening) en artikel 2, lid 1, van de Duitse wet op de trustdiensten (VDG) worden uitgevoerd door de Bundesnetzagentur als hogere federale autoriteit binnen de verantwoordelijkheid van het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (federaal ministerie van Economische Zaken en Energie), gevestigd in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Duitsland, telefoon: +49 228 14-0, www.bundesnetzagentur.de.

Voor zover productbeschrijvingen van "gekwalificeerde elektronische handtekeningen, elektronische zegels of elektronische tijdstempels van geaccrediteerde gekwalificeerde trustdienstverleners" (artikel 21, lid 2, in samenhang met artikel 3, lid 16, onder a), van de eIDAS-verordening), wordt erop gewezen dat Mentana-Claimsoft GmbH zelf geen geaccrediteerde gekwalificeerde trustdienstverlener is voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, elektronische zegels of elektronische tijdstempels, maar de gebruiker een infrastructuur biedt voor de aanschaf en verwerking van deze handtekeningen, zegels of tijdstempels (component beveiligde handtekeningen applicatie).


Toezichthoudende autoriteit volgens hoofdstuk 5 TMG

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de De-Mail-diensten is het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), gevestigd in Bonn, Godesberger Allee 185-189, 53175 Bonn, Duitsland, telefoon: +49 228/99 9582-0, www.bsi.bund.de.


Auteursrechten

Deze website en alle artikelen en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FP Mentana-Claimsoft GmbH. Het herdrukken en verspreiden alsmede het elektronisch archiveren en elektronisch ter beschikking stellen van de inhoud is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van FP Mentana-Claimsoft GmbH. Alle rechten voorbehouden.


Handelsmerken en industriële eigendomsrechten

Alle op deze website genoemde merk- en eigennamen en de wettelijke eigendom van de betreffende fabrikant of eigenaar zijn beschermd, ook als deze niet afzonderlijk zijn gemarkeerd. Dit systeem is ontwikkeld met behulp van e-XV2.


Consumenten

Alle aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op beoefenaars van vrije beroepen (§ 1 PartG) of ondernemingen die handelaar zijn in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel. Consumenten zijn uitgesloten van het gebruik van deze dienst. Consumenten die van de dienst gebruik maken, onderwerpen zich echter vrijwillig aan de strengere wettelijke regels van het HGB die voor handelaren gelden.